Campanula

Koprivastolisni zvončić Campanula trachelium

Koprivastolisni zvončić (Campanula trachelium L.) je trajna zeljasta biljka iz porodice zvončića (Campanulaceae). Stabljika je uspravna, jednostavna ili razgranata, oštro bridasta, dlakava, visoka 30-100 cm.

Cvijet sjajnolisnog zvončića

Sjajnolisni zvončić Campanula persicifolia

Široki zvončić

Široki zvončić Campanula patula

Okruglolisni zvončić

Okruglolisni zvončić Campanula rotundifolia

Livadni zvončić

Livadni zvončić Campanula glomerata

Cvjetovi piramidalnog zvončića

Piramidalni zvončić Campanula pyramidalis

Stranica 1 od 11