Anacardiaceae

Plodovi i listovi tršlje

Tršlja Pistacia lentiscus

Rujevina

Rujevina Cotinus coggygria

Smrdljika

Smrdljika Pistacia terebinthus

Kiseli ruj

Kiseli ruj Rhus typhina

Stranica 1 od 11