Tabanus

Goveđi obad Tabanus bovinus

Goveđi obad (Tabanus bovinus L.) je kukac dvokrilac iz porodice obada (Tabanidae). Tijelo im je dugo 2,5-3 cm, zadak je tamnosmeđe boje, na donjem rubu svakog kolutića blijedožute boje i i trokutastih mrlja, prsa su sivosmeđa.

Stranica 1 od 11