Cichoriaceae

Endivija Cichorium endivia

Endivija (Cichorium endivia L.) je jednogodišnja ili dvogodišnja zeljasta biljka iz porodice glavočika (Asteraceae). Samonikla biljka je dvogodišnja a kultivirana jednogodišnja.Stabljika je šuplja, u početku kratka, kasnije postane jako razgranata u gornjem dijelu i naraste do 100 cm visine.

Stranica 1 od 11