Altingiaceae

Likvidambar Liquidambar styraciflua

Likvidambar (Liquidambar styraciflua L.) je listopadno stablo iz porodice Altingiaceae. Stabla obično narastu 15-20 metara iako na svom prirodnom području mogu narasti znatno više.

Stranica 1 od 11