Succisa

Livadni preskoč Succisa pratensis

Livadni preskoč (Succisa pratensis Moench) je trajna zeljasta biljka iz porodice kozokrvnica (Caprifoliaceae). Stabljika je uspravna ili poluuspravna, cilindrična, gola ili u gornjem dijelu malo dlakava, jednostavna ili rjeđe u gornjem dijelu razgranata, visoka do 80 cm.

Stranica 1 od 11