slatkastolisni kozlinac

Slatkastolisni kozlinac Astragalus glycyphyllos

Slatkastolisni kozlinac (Astragalus glycyphyllos L.) je trajna zeljasta biljka iz porodice mahunarki (Fabaceae). Stabljika je puzajuća ili uzdižuća, razgranata, uglata, skoro posve gola ili obrasla poleglim dlakama, duga oko 1 metar ili više.

Stranica 1 od 11