obična karija

Obična karija Carya ovata

Jajastolisna ili obična karija (Carya ovata (Mill.) K.Koch) je listopadno stablo iz porodice oraha (Juglandaceae).

Stranica 1 od 11