Preskoči do glavnog sadržaja

Sakupljanje bilja

Sakupljanje ljekovitog i jestivog bilja

Prije branja biljke potrebno je naravno točno identificirati vrstu, pogotovo kada je moguća zamjena s nekom otrovnom biljkom.
Vrijeme i način berbe imaju utjecaj na kvalitetu a time i ljekovitost ili drugu upotrebljivost bilja. Biljka ne sadrži uvijek iste količine aktivnih tvari u istom dijelu.
Kalendar branja neka je vrsta sistematizacije ali potrebno je uvažiti odstupanja ovisno o lokalitetu i klimi.

Potrebno je imati obzira da biljke mogu obnoviti svoje stanište, pogotovo u slučaju vađenja korijena i podanaka. I prema biljkama koje su široko rasprostranjene moramo biti obzirni i ne opustošiti stanište prekomjernim branjem a nipošto ne smijemo brati ugrožene i zaštićene vrste.

Bilje se sakuplja po lijepom i suhom vremenu, bitno je da na dijelovima nema rose. Sakupljaju se zdravi, neoštećeni dijelovi, bez nametnika. Ne gnječi se i ne sabija, već se pažljiva sabire rukom. Najbolje je imati sa sobom prozračnu košaru te svako bilje držati odvojeno, što je posebno bitno kada ubiremo vrste koje mogu biti otrovne a tako ćemo si olakšati posao da kasnije ne moramo gubiti vrijeme na razvrstavanje. Prilikom sakupljanja bodljikavih biljaka, dobro je ponijeti i zaštitne rukavice.


Korijen je podzemni dio biljke koji biljci služi za primanje hrane iz tla, učvršćivanje biljke za tlo te kao spremište pričuvnih tvari u razdoblju mirovanja. Obično se sakuplja izvan vegetacije, u proljeće ili jesen jer tada sadrže najviše aktivnih sastojaka. Često je zadebljan i mesnat, a u jače debelih dijelova korijena biljka čuva veće količine rezervnih tvari, pogotovo ugljikohidrata. Ako je deblji dobro ga je nasjeckasti na manje komadiće kako bi se lakše sušio.

Listovi se beru prije ili u početku cvatnje jer nakon cvatnje ili nakon što se formira plod, u njima se nalazi najmanje aktivnih tvari. Sušenjem listovi moraju zadržavati istu boju.

Pupoljci se sakupljaju u rano proljeće dok još nisu posve otvoreni.

Cvjetovi se beru u vrijeme kada se počinju otvarati. Dakle, u početno vrijeme cvatnje i u vrijeme njihove pune razvijenosti, prije nego što su ocvali jer tada više nemaju veliku vrijednost. Prije njihove upotrebe u svježem obliku kao npr. za izradu macerata, potrebno ih je na kraće vrijeme raširiti kako bi iz njih mogli izaći mali kukci.

Kora se sakuplja u rano proljeće s mladih stabala i glatkih dijelova grana. Naravno, ne skida se sva kora sa jednog primjera već je bolje uzimat manje dijelove sa veće broja biljaka.

Plodovi se beru prije sazrijevanja. Sjeme se sakuplja nakon što dozori. Oboje se može sušiti na suncu pogotovo plodovi koji bi se trebali što brže osušiti i umjesto da koristimo umjetno toplinu (peć, dehidratore) uputno ih je sušiti na toplom suncu.

Prirodno sušenje može biti na suncu ili u hladu, važno da bude je na suhom i na prozračnom mjestu. U tankom sloju položimo bilje kako bi bila mogućnost cirkulacije zraka a ukoliko sušimo cijele nadzemne biljke, najlakše ih je cijele odrezati, povezati u manje snopove i objesiti da vise na zidu sjenovitog i prozračnog mjesta. Osušeno bilje skladištimo zapakirano u staklene ili papirne vreće koje držimo na suhom i tamnom mjestu.

Pregled lokacija