Preskoči do glavnog sadržaja

Slapovi Kravica

Kravica je slap u Bosni i Hercegovini, nalazi se u krškom dijelu Hercegovine na rijeci Trebižat, na 10 km udaljenosti od Međugorja i 40 km od Mostara.
Slap je visine oko 25 metara dok mu je polumjer jezera u podnožju vodopada velik oko 120 metara. U prošlosti su ovdje bili aktivni mlinovi koje je rijeka pogonila a služili su za valjanje sukna.

Cijelo područje zaštićeno je kao prirodna rijetkost dok su sedrena područja oko vodopada zaštićena su kao geološki spomenici prirode. Slap je otvoren za posjetu turistima od svibnja do listopada, moguće je kampiranje i kupanje.
Podno slapa rastu smokve, topole i konopljika dok je preko sedronosnih slojeva (šupljikavi kameni vapnenac) izrasla mahovina, trava i lišajevi. U blizini vodopada nalazi se mala pećina koja krije stalaktite od kalcijum karbonata.

Službene stranice http://www.kravica.ba

Galerija fotografija

Pregled lokacija