Preskoči do glavnog sadržaja

Rijeka Vrljika

Rijeka Vrljika je po svemu neobična i zanimljiva, duga oko 20 km izvire na nadmorskoj visini od 273 m i površina porječja iznosi oko 365 m2. Pripada jadranskom slivu ,ponornica je i izvire iz pet izvorište koja su u krugu od 500 metara: Vučja Draga, Dva oka, Utopišće, Jauk i Opačac najveći izvor. Opačac je jedno od glavnih vrela i o njoj ovisi cijela Imotska krajina i po pričama nikada nije presušio osim jednom nakon velikog potresa, ali se tok brzo stabilizirao. Cijelim svojim tokom vijuga poput ravničarskih rijeka. Njena neobičnost je u tome što svojim tokom mijenja ime ali i protječe kroz dvije države, Hrvatsku te Bosnu i Hercegovinu. Rijeka Vrljika, rijeka koja izvire i ponire u Hrvatskoj zatim ponovno izvire u Bosni i Hercegovini kao Tihaljina nastavlja prema rijeci Neretvi kao Trebižat da bi se spojila sa Jadranskim morem. Posebna jedinstvena jedna jedina.

Flora i fauna rijeke Vrljike

Zbog toga što je rijeka izolirana od drugih rijeka razvila se bujan život u kojem je jedan dio proglašen Posebnim ihtiološkim rezervatom od izvora do mosta Perinuši i to dio obalnog pojasa rijeke sa obje strane (100 metara) i to 1971. godine. Malen ali zanimljiv rezervat čak i u europskim razmjerima. Tu živi mekousna pastrva, jedna od najvećih pastrva jadranskog sliva, zatim nailazimo na još tri endemske ribe: imotsku gaovica, basak i makal. Osim endemskih riba još su tu i štuke, nailazimo i na riječnog raka a ima i žaba. U donjem dijelu rijeke zimi se okupljaju patke i guske koje migriraju prema moru. Nailazimo još i malog gnjurca, kokošica, mlakuša , veliki i mali djetlić. Naravno neizbježne su i gušterice i zmije.

Od flore nailazimo na trsku, šaš, rogoz, vrba, jablana, kadulju, gospinu travu, ružmarin, sve one biljke koje odlikuju svaku rijeku ovog kraja.

Kako rijeka prolazi imotskim poljem poljoprivreda je razvijena pa se još uzgajaju krumpiri , vinova loza i nekad davno duhan.

Zaštita rijeke Vrljike

Zaštita rijeke Vrljike je prioritet Imotske krajine i Bosne i Hercegovine. Rijeka koja znači život danas je ugrožena ljudskim djelovanjem. Potrebe lokalnog stanovništva, izgradnja i naseljavanje, nepostojanje sustava sakupljanja otpadnih voda, rascjepkanost općina. Danas se organizira niz akcija radionica lokalnog stanovništva i eko-društava da se usklade potrebe ljudi, turizma i da se očuva bioraznolikost rijeke. Turizam na rijeci danas sačinjavaju ribolovci, vožnja kajakom i kanuom i rekreacija u prirodi.

Pregled lokacija