Preskoči do glavnog sadržaja

Prološko blato

Prološko blato je močvarno područje smješteno u zapadnom dijelu Imotskog polja u splitsko-dalmatinskoj županiji te je tipičan primjer poplavnih krških polja. To poplavno i močvarno područje zimi i u proljeće (dok traje razdoblje visokih voda) ispunjeno je vodom do 6 metra dubine. Nepravilnog je oblika te baš taj oblik duguje količini vode u samom području koje obuhvaća površinu oko 10 m2.Voda do Prološkog blata dolazi rječicom Suvajom iz akumulacijskog umjetnog Zelenog jezera – Ričica koja je smještena nedaleko od granice Bosne i Hercegovine Prološko blato se iskorištava za natapanje okolnih polja a ljeti nastaju kanali u kojima se zadržavaju ribe. Uz samo Blato nalazi se i Prološko jezero koje je uvijek pod vodom .

Flora i fauna

Specifičnost Prološkog blata i njena poplavljenost daje mogućnosti razvijanju ribljeg fonda zbog prirodnog mrijesta. Nažalost, od riba najzastupljenija je štuka, invazivna vrsta koja mijenja bioraznolikost. Takva vrsta ribe voli mirne vode i vode bogate vegetacijom pa se skriva i tako širi svoj utjecaj. Osim štuke tu je još i babuška koja je unesena iz Kine. Ipak pronalazimo još grgeča ili ostriža, ilirskog vijuna, šarana. Druge životinje su kukci vezani za močvarno područje kao što su: kornjaš, vretenac, muha ,a nailazimo i na guštericu. Prološko blato je pravo utočište za mnoge močvarne ptice. Tu obitavaju: mala bijela čaplja, siva čaplja, patka kreketeljka a naročito je važan mali gnjurac, liska, mlakuša i divlja patka koje se tu i gnijezde.

Od faune pronalazimo močvarno bilje kao što je; uskolisni rogoz, čupava vrbolika, grmoljasta kukavičica, paskvica, kretski čistac, prozirnobijela zečina. Imamo i vrba te topola koje svojom pojavom stvaraju poseban doživljaj džungle u vodi.

Zaštita Prološkog blata

Područje je zaštićeno još 1971. godine kao značajni krajolik (prirodni ili kultivirani predjel velike krajobrazne vrijednosti i bioraznolikosti, georaznolikosti te očuvanih jedinstvenih obilježja karakterističnih za neko područje). Nažalost. područje je godinama bilo prepušteno lovokradicama, krivolovcima i svim onim pojedincima koji su na bilo koji nezakonit način uništavali ovo prirodno bogatstvo. Izlov ribe eksplozivnim napravama, nezakonitim alatima i danas je jako aktualna tema. Osim nezakonitih radni iza svih tih pojedinaca ostaje otpad; plastična ambalaža, kante a neodgovorni pojedinci i krupni otpad.

Ipak, danas je razvijen sportsko-rekreacijski ribolov a u širem području nalazi se i arheološki lokalitet franjevački Manastir koji je izgrađen za vrijeme turske vladavine. Taj brežuljak za vrijeme visokih voda postaje otočić pa je po svemu tome Prološko blato posebno i izuzetno područje.

Pregled lokacija