Preskoči do glavnog sadržaja

Park prirode Dinara

Park prirode

Park prirode Dinara, najmlađi je hrvatski park prirode. Proglašen je u veljači 2021. godine, kao 12. park prirode u Hrvatskoj i drugi je najveći hrvatski park prirode, nakon Parka prirode Velebit. Rasprostire se na površini od  ukupno 630,52 km², na području Splitsko-dalmatinske i Šibensko-kninske županije. Omeđuju ga državna granica s Bosnom i Hercegovinom s jedne, te Peručko jezero i rijeka Cetina s druge strane. Obuhvaća dio masiva Dinare (Dinaru, Kamešnicu i Troglav), izvorišni dio i gornji tok rijeke Cetine te krška polja uz Cetinu. Na području parka nalazi se najviši vrh Hrvatske, a to je Sinjal visok 1831 metar.

Krajobrazno kontrastni krš i plodna polja

Park prirode Dinara područje je koje karakteriziraju dva krajobrazna kontrasta: visokoplaninsko krško područje siromašno vodom, s brojnim strmim i nepristupačnim liticama, ali i prostranim planinskim pašnjacima, te tok rijeke Cetine s vlažnim i plodnim krškim poljima, bogatim biljnim i životinskim vrstama.

Geološki je Dinara krško područje sastavljeno pretežno od vapnenaca kredne i jurske starosti te obiluje krškim morfološkim pojavama: ponikvama, zaravnima, poljima i brojnim speleološkim objektima. Upravo zbog njenog krškog karaktera, površinskih tokova na području same Dinare praktički da nema, ali se zato u podzemlju nalazi kompleksna mreža tokova koji se najvećim dijelom slijevaju u Cetinu, a manjim dijelom u Krku.

Na području parka čak petina ukupne hrvatske flore

Područje Dinare iznimno je bogato ugroženim i endemičnim vrstama. Na području Parka prirode Dinara raste više od 1000 biljnih vrsta (što čini čak petinu ukupne hrvatske flore), a među njima i 70-ak nacionalnih endema. Stanište je to više od 20 endemskih vrsta životinja, među kojima su i dinarski voluhar (Dinaromys bogdanovi) te endemična zmija Dinarida planinski žutokrug (Vipera ursinii macrops). Unutar granica Parka prirode Dinara, potpuno ili dijelom svoje površine, nalazi se ukupno 11 područja ekološke mreže Natura 2000, od čega 2 područja očuvanja značajna za ptice te 9 područja očuvanja značajna za vrste i stanišne tipove.

Galerija fotografija