Preskoči do glavnog sadržaja

Ornitološki rezervat Kuntrep

Ornitološki rezervat Kuntrep, smješten na jugoistočnoj obali otoka Krka, proglašen je 1969. godine i predstavlja prvi ornitološki rezervat na svijetu čiji je glavni cilj zaštita bjeloglavog supa. Proteže se uz obalu, od rta Glavine do uvale Mala luka, obalnim pojasom širokim 1 kilometar i dužinom od 10 kilometara.

Stanovnici rezervata

Rezervat Kuntrep dom je brojnim rijetkim i ugroženim vrstama ptica. Najpoznatiji stanovnik rezervata je bjeloglavi sup (Gyps fulvus). Veličanstvena ptica grabljivica koja ima impozantno raspon krila i prepoznatljivo bijelu glavu. Gnijezda viju visoko na stijenama i liticama, gdje uzdižu svoje mlade a hrane se truplima većih sisavaca zbog čega igraju ključnu ulogu jer pomaže očistiti okoliš od mrtvih životinja, spriječiti širenje bolesti te očuvati ravnotežu u prirodi. Njihova prisutnost u rezervatu Kuntrep potvrđuje vrijednost ovog područja kao ključnog staništa za bjelogave supove na jugoistočnoj obali otoka Krka.

Rezervat se suočavao s izazovima u očuvanju bjelogavog supa. U 90-ima, populacija supova smanjila se zbog trovanja izazvanog pokušajem kontrole populacije divljih životinja, točnije medvjeda i divljih psa koji su napadali ovce na ispašama. Kuntrep je stoga postao zaštićen kao prvi ornitološki rezervat na svijetu fokusiran na očuvanje bjeloglavog supa. Nakon obrazovnih kampanja i prestanka trovanja, populacija bjelogavih supova polako se oporavila.

Osim bjeloglavog supa, tu se gnijezde i druge ugrožene vrste ptica u Europi, uključujući orla zmijara (Circaetus gallicus), sivog sokola (Falco peregrinus), sove ušare (Bubo bubo), ćukavice (Burhinus oedicnemus), vjetruše (Falco tinnunculus) te morskog vranca (Phalacrocorax aristotelis desmarestii).

Flora i vegetacija

Na liticama rezervata može se naći endemska flora i vegetacija, uključujući dalmatinsku zečinu (Centaurea dalmatica), istarski zvončić (Campanula istriaca), mekinjak (Drypis spinosa), riječki kravljak (Carlina fiumensis) i druge vrste. Vegetacija se sastoji od kamenjarskog pašnjaka i endemičnih zajednica stjenjača.

Pristup rezervatu

Do rezervata Kuntrep moguće je stići samo pješice ili barkom. Posjetitelji trebaju paziti na udaljenost od litica gdje se gnijezde ptice kako bi se izbjeglo uznemiravanje. Pravilno ponašanje posjetitelja od presudne je važnosti za očuvanje ugroženih ptica.

Galerija fotografija

Pregled lokacija