Preskoči do glavnog sadržaja

Nacionalni park Šar-planina

Nacionalni park Šar-planina, smješten na sjevernoj strani masiva Šar planine u jugozapadnom dijelu Kosova, predstavlja pravo prirodno blago. Stavljen pod zaštitu 1986. godine, park se proteže na površini od impresivnih 53 000 hektara. Svojim bogatstvom prirode privlači zaljubljenike u divljinu iz cijelog svijeta. Sam naziv Šar planina dobila je zbog bogate raznolikosti biljnih vrsta koje rastu na njoj, stvarajući šareno i raznovrsno prirodno okruženje.

Planina je jedna od najvećih na balkanskom poluotoku. Najviši vrh je Bistra od 2661 metara posjetiteljima pruža priliku za uživanje u prekrasnim prirodnim pejzažima i panoramskim pogledima s tog visokog vrha. Bistra nije jedini, planina ima čak 25 vrhova koji su iznad 1900 metara nadmorske visine.

Bogatstvo flore i faune

U parku se može pronaći oko 2000 vrsta biljaka, uključujući 18 lokalnih endemičnih vrsta kao što su hajdučica kralja Aleksandra (Achillea alexandri regis), šarplaninski šafran (Crocus scardicus), šarplaninski karanfilić (Dianthus scardicus), šarska divizma (Verbascum scardicolum), Derfelerova petoprsnica (Potentilla doerfleri), ljubičice vrsta Viola grisebachiana i Viola dukadjinica te druge vrste. Osim toga, park je dom brojnim reliktnim i endemo-reliktnim vrstama kao što su balkanska diaskora (Dioscorea balcanica), srpska ramonda (Ramonda serbica), molika (Pinus peuce) i munika (Pinus heldreichii).

Od većih područja, hrastove šume prednjače u brdskom dijelu, potom su pojasevi bukva i jela, smreke i jele te molike i munike a vršni dijelovi prekriveni su planinskim borom (Pinus mugo), sibirskom klekom (Juniperus sibirica) te pašnjacima i livadama.

Što se tiče faune, spomenimo da ovdje leti oko 150 vrsta leptira i preko 200 vrsta ptica između ostalih i bjeloglavi sup, kostoberina, tetrijebi. Među zanimljivim stanovnicima parka su rijetki glodavci poput dinarske voluharice, kune zlatice i vidre. Osim toga, ovdje se mogu susresti i divlja mačka, ris, medvjed i divokoza, čineći ovo područje pravim rajem za ljubitelje divljine.

Galerija fotografija

Pregled lokacija