Preskoči do glavnog sadržaja

Nacionalni park Risnjak

Nacionalni park

Nacionalni park Risnjak nalazi se u Gorskom kotaru u Primorsko-goranskoj županiji. Površina mu je 63,5 km², a zauzima središnji dio masiva Risnjaka i Snježnika te gornji tok rijeke Kupe s izvorišnim dijelom.

Prostor oko planine Risnjak i sama planina proglašeni su Nacionalnim parkom 1953. godine, a početkom 1997. godine park je proširen na područje Snježnika i izvor rijeke Kupe – jednu od najatraktivnijih krških lokacija i jedno od najdubljih hrvatskih vrela. Najviša točka parka je vrh Risnjak na 1528 metara visine, a najniža točka je dolina Kupe na 290 metara.

Područje Nacionalnog parka Risnjak pripada Dinarskom sustavu te spaja Alpe i Dinaride, a uz to je klimatska i vegetacijska pregrada između Hrvatskog primorja i kopnenih dijelova Hrvatske. 

Najšumovitiji prostor Hrvatske

Nacionalni park Risnjak odlikuje izrazito bogata flora sa čak 1148 vrsta i podvrsta, među kojima su i neke ugrožene, odnosno zaštićene. To je kraj izrazito bogat šumama, pa se tako na relativno malom prostoru može naći čak 14 glavnih tipova gorskih šuma uz još tridestak biljnih zajednica.

Više od polovice parka obraslo je mještovitom šumom bukve i jele (Abieti-Fagetum dinaricum), a druga po rasprostranjenosti šumska vrsta je pretplaninska bukva (Homogino alpinae-Fagetum sylvaticae). Od ostalih biljaka najpoznatije su zaštićeni zvjezdasti ljiljan (Lilium bulbiferum) te runolist (Leontopodium alpinum), koji je branjem iznimno ugrožen pa iz tog razloga i zaštićen.

Stanište risa po kojem je dobio ime

Područje Nacionalnog parka Risnjak jedno je od rijetkih staništa svih triju velikih europskih predatora: vuka (Canis lupus), smeđeg medvjeda (Ursus arctos) te risa (Lynx lynx) po kojem je masiv Risnjaka i dobio ime. Brojne su tu i druge životinjške vrste poput kukaca, gmazova i ptica, a u dolini rijeke Kupe leptiri zbog čije je brojnosti i dobila ime Dolina leptira. Na području parka živi i divlja mačka (Felix silvestris), a na vrhovima planine divokoza (Rupicapra rupicapra). 

Galerija fotografija