Preskoči do glavnog sadržaja

Nacionalni park Krka

Nacionalni park Krka nalazi se na području Šibensko-kninske županije i obuhvaća površinu od 109 km² najljepšeg toka rijeke Krke te donji tok rijeke Čikole. Nacionalnim parkom je proglašen 1985. godine, dok su mu 1997. godine revidirane granice.

Prirodni spomenik najviše kategorije

Krka je prirodni spomenik najviše kategorije. Izvire u podnožju Dinare u blizini grada Knina i duga je 72,5 kilometara. Sa svojih 7 sedrenih slapova (Bilušića buk, Brljanski slap, Manojlovac, Rošnjak, Miljacka, Roški slap i Skradinski buk), te ukupnim padom od 224 metra, prirodni je i krški fenomen.

Najviši slap na Krki je Manojlovac, visok 59,6 metara. Zanimljivo je da je ispod slapa Skradinski buk 1895. godine izgrađena Hidroelektrana Jaruga koja je bila prva u Europi te druga najstarija hidroelektrana u svijetu, nakon one na slapovima Niagare. No, hidroelektrane imaju i štetan učinak jer zbog njih slapišta presušuju za vrijeme sušnih razdoblja zbog čega pati ivi svijet te sedrene pregrade.

Bogatstvo životinjskih i biljnih vrsta

Na području Nacionalnog parka Krka može se naći čak 10 endemskih vrsta riba, a uz to i čak 225 vrsta ptica, zbog kojih je Krka ornitološko područje od iznimne vrijednosti.

Veliko je tu bogatstvo i biljnih vrsta, među kojima je i cvijet irisa ili perunike koji je proglašen hrvatskim nacionalnim cvijetom. Pritom su ilirska perunika i močvarna perunika zakonom strogo zaštićene.

Od endemskih biljnih vrsta, na području parka rastu pustenasto devesilje (Seseli tomentosum), dalmatinski buhač (Tanacetum cinerariifolium), piramidalni zvončić te livadski procjepak.

Mamac za speleologe

Uz tok rijeke Krke nalazi se stotinjak špilja i jama, od kojih 65 na području samog Nacionalnog parka Krka. Među njima se posebno ističe špilja Miljacka 2, najduža topografski snimljena špilja na području parka, koja je istražena u duljini od 2800 metara.

Oziđana pećina smještena iznad Roškog slapa te Jazinka koja se nalazi samo nekoliko stotina metara nizvodno od srednjovjekovne utvrde Nečven, izuzetno su važne zbog brojnih arheoloških nalaza.

Najdublja poznata jama na području Nacionalnog parka Krka je Stara jametina koja se nalazi na lijevoj obali Čikole i istražena je do dubine od 85 metara.

Galerija fotografija

Pregled lokacija