Preskoči do glavnog sadržaja

Mosor

Mosor je još jedna od planina koja krasi splitsko-dalmatinsku županiju. Duga je oko 25 km s najvišim vrhom Veliki Kabel na nadmorskoj visini od 1339 m. Još se ističu dva vrha; Vickov stup na 1325 m i vrh Sveti Jure na 1319 m.

Mosor se proteže s morskom obalom od Splita do Klisa (Kliškog prijevoja) na sjeverozapadu te na jugoistoku sve do rijeke Cetine (grada Omiša). Mosor je sve ono što je Dalmaciji i njenom zaleđu bilo nužno za život. Zbog toga se smatra da je ime dobio od ilirskih riječi mol (brdo) i sor (izvor, život) ili od francuske riječi mons d’or što znači zlatna planina.

Planina je vapnenačkog sastava zbog čega je bogata jamama i špiljama a najpoznatija je špilja Vranjača. Planina obiluje i izvorima vode pa tu nalazimo izvore: Živica, Sedernik, Ljuvač, Studenac, Trpošnjik.

Biljni svijet Mosora

Biljni svijet Mosora je veoma raznolik. Sukladno njihovom staništu, dijelimo ga na tri pojasa: podnožje planine, pojas od 1000 metara te pojas iznad 1000 metra. Svaki pojas je poseban i raznolik na svoj način.

U podnožju nalazimo mediteranske kulture: maslina, trešnja, limun, naranča… Dio koji obuhvaća pojas do 1000 metara obiluje stablima poput bijelog graba, hrasta medunca, crnog jasena, drijena a svojim posebnim mirisom ističu se ljekovite biljke poput kadulje, smilja, pelina i još mnogih drugih.

Pojas iznad 1000 metara već ima planinsku klimu te je biljni svijet kržljav s ostacima šuma. Nažalost, zbog krčenja šuma i razvitka poljoprivrede i građevinarstva predio Mosora uz mora obiluje Alepskim borom i česti su požari.

Životinjski svijet

Kako je razvijen bogati biljni svijet tako je razvijen i životinjski.

Kraj je vrlo stjenovit te možemo naići na različite zmije i guštere kao što su poskok, bjelouška, smeđi blavor, šarulja, ljuta crnokapica, pomorska gušterica, obični zelembać itd. Vodozemaca je nešto manje, tu su gubavica i pjegavi daždevnjak koji se mogu naći uz izvore vode.

Glodavci su nešto zastupljeniji pa pronalazimo miša stjenara, puha i rovku. Veće životinje koje čine ovu planinu posebnom su zec, jazavac, lisica, vuk, divlja svinja, mufloni i divokoza. Od ptica možemo spomenuti jarebica kamenjaraka, fazan, sokol, jastreb, orao zmijar…

Sve ovo čini planinu Mosor posebnom raznolikom i zanimljivom ljubiteljima prirode.

Očuvanje planine Mosor

Planina Mosor je poznata kao planinarska ruta i najomiljenije je izletište toga kraja. Planina je u mreži NATURA 2000 što je europska ekološka mreža koja se bavi zaštitom prirodnih vrijednosti. To još više učvršćuje ideju da turizam, razvitak okolnih sela, agroturizam a revitalizacija toga područja mora ići u skladu s očuvanjem prirode i planine. Radi se na edukaciji turista ali i lokalnog stanovništva o svemu onome što može naštetiti i ugroziti neizravno ali i izravno životinje i biljke te njihova staništa. Svaka intervencija, izgradnja ili sve ono što se radi mora biti strogo kontrolirano.

Galerija fotografija

Pregled lokacija