Preskoči do glavnog sadržaja

Laudonov gaj

Park-šuma Laudonov gaj predstavlja jedinstven rezervat šumske vegetacije na 700 hektara površine. Smješten je u sjeveroistočnom dijelu Ličko-senjske županije, na rubu Krbavskog polja, istočno od mjesta Bunić prema Krbavi.

Povijest Laudonova gaja

Godine 1746., Gideon Laudon (1717. – 1790.), austrijski zapovjednik u Buniću, naredio je pošumljavanje područja kako bi se spriječilo širenje živih pijesaka koji su predstavljali prijetnju poljoprivredi. Područje koje je tada bilo nalik pustinji, predstavljalo je ozbiljan problem lokalnom stanovništvu. Rad na pošumljavanju Laudonova gaja zahtijevao je sudjelovanje svakog mještanina a plan i tehnika pošumljavanja živih pijesaka razrađeni su vrlo disciplinirano i organizirano. Tijekom proljetnog i jesenskog pošumljavanja, svatko je bio obavezan raditi 10 radnih dana na pošumljavanju a za prekršaj bile su uvedene stroge kazne. Rad je uključivao kopanje jama dubokih do jednog metra, koje su se potom punile humusom donesenim iz obližnjih šuma. Svaki kvadratni metar zemlje bio je namijenjen za sadnju jedne sadnice hrasta lužnjaka (Quercus robur), što je rezultiralo s 10.000 sadnica po hektaru. Prve godine bilo je pošumljeno oko 30 hektara, a projekt se nastavio i tijekom narednih godina.

Laudon je pokazao veliku predanost uspješnom pošumljavanju živih pijesaka Krbavskog polja. U tu svrhu, oko pošumljenih površina su iskopani jarkovi kako bi se zaštitila kultura od stoke i eventualnih požara, a vojnici su bili odgovorni za zaštitu i održavanje pošumljenih površina. S vremenom, Laudonov gaj se proširio, a okolna područja su se također počela pošumljavati raznim vrstama drveća, uključujući obični, bijeli bor (Pinus sylvestris), crni bor (Pinus nigra), pitomi kesten (Castanea sativa) i bagrem (Robinia pseudoacacia).

U čast Laudonu, narod je tu šumu nazvao njegovim imenom. Laudonov gaj je postao trajni spomenik njegovom doprinosu očuvanju ovog područja i predstavlja važan dio lokalne baštine.

Unatoč teškoćama tijekom povijesti, poput razdoblja devastacije tijekom ratova i nekontroliranih sječa, Laudonov gaj je preživio i od 1965. godine zaštićen je kao specijalni rezervat šumske vegetacije.

Galerija fotografija

Pregled lokacija