Preskoči do glavnog sadržaja

Brdo Klisa

Brdo Klisa smješteno je na zapadnoj strani mjesta Perušića u jugoistočnom dijelu Like. Svjedok je bogate povijesti lokalnog stanovništva te značajan element kulturnog i ekološkog naslijeđa ovog predivnog područja.

Povijest i obnova šume

Mještani su imali pravo u šumama dobivati građevno i ogrjevno drvo, koristiti ih kao pašu za ovce te prema potrebi za skupljanje šumskih plodova. S vremenom su šume postajale sve oskudnije, što je rezultiralo nizom ograničavajućih mjera. To je uključivalo zabranu podizanja drvenih ograda kako se ne bi radi toga rušila stabla, zabranu držanja koza jer brste vegetaciju, zabranu loženja vatre u šumi i slične restrikcije. Uz to, bilo je obavezno pošumljavanje područja bez vegetacije bukovim i hrastovim žirom. No, usprkos tim mjerama, zbog povećanja broja stanovnika i njihovih rastućih potreba te zbog siromaštva i pohlepe, stanje šuma se sve više pogoršavalo.

Vrhunac problema dogodio se tijekom Drugog svjetskog rata, za vrijeme talijanske okupacije Hrvatske, kada je Klisa bila gotovo potpuno ogoljena od drveća. Okupatorska vojska je temeljito posjekla svako drvo na vrhu brda, s ciljem da stvori otvorenu površinu za postavljanje lake artiljerije i osigura neometan strateški pogled na okolicu.

Nakon rata, započeo je intenzivan proces pošumljavanja šireg područja kako bi se obnovila vegetacija. U suradnji s lokalnim stanovništvom, 1952. godine, provedeno je i značajno pošumljavanje brda Klisa crnim borovima (Pinus nigra).

Poučna staza Klisa

Još za vrijeme pošumljavanja narod je imao želju obnoviti ostatke kapelice te napraviti šetnjicu koja bi spajala dva glavna dijela brda – Malu Klisu i Veliku Klisu. Naposljetku je to i ostvareno.

Staza se sastoji od dvije dionice. Prva dionica, poznata kao Put Velike Klise, vodi do najviše točke brda Klisa koja se nalazi na 640 metara nadmorske visine. Tamo je smješten vidikovac s kojeg se pruža panoramski pogled na okolna područja. Druga dionica nosi ime Put Male Klise i manje-više pravocrtno vodi prema kraju šume. Obje dionice, kao i samo brdo Klisa, protežu se u istočno-zapadnom smjeru s duljinom od ukupno 1200 metara.

Poučna staza Klisa započinje svoj put iz samog centra Perušića, čineći je pristupačnom svima. Staza, uz pomoć nekolicine edukativnih ploča, pruža priliku stjecanja uvida u važnost šume, flore i faune ovog kraja, te mogućnosti da se istraži povijest i značaj brda Klisa za život Perušićana.

Flora

Osim što se pošumljavanjem podigla sastojina crnog bora na neobrasloj površini, tu su svoj dom još našle razne druge biljne vrste. Crni jasen, obični grab i crni grab ali sve češće se javlja i pajasen (Ailanthus altissima) koja je invazivna vrsta, potiskuje autohtonu floru te ograničava bioraznolikost. Na rubnim dijelovima šume možemo naići na divlju ružu, glog i crni trn.

Galerija fotografija

Pregled lokacija