Poezija

Rabindranath Tagore 1861 - 1941

Rabindranath Tagore bio je indijski pjesnik, skladatelj i slikar. Odrastao u bogatoj i obrazovanoj obitelji a školovanje je nastavio u Engleskoj.

Matsuo Basho

Matsuo Basho 1644. - 1694.

Khalil Gibran

Khalil Gibran 1883 - 1931

Stranica 1 od 11