Platana

platana-3
Platana u proljeće prije listanja Platana Platana krošnja Platana krošnja Platana List platane List platane Platana plod Platana kora Platana kora

Podijeli