Veratrum

Crna čemerika Veratrum nigrum

Crna čemerika (Veratrum nigrum L.). je trajna zeljasta biljka iz porodice Melanthiaceae. Stabljika je uspravna, okrugla, šuplja, dlakava, visoka 60-100 cm.

Bijela čemerika

Bijela čemerika Veratrum album

Stranica 1 od 11