Uspravni čistac

Uspravni čistac Stachys recta

Uspravni čistac (Stachys recta L.) je trajna zeljasta biljka iz porodice usnača (Lamiaceae). Stabljika je uspravna ili uzdižuća, jednostavna ili od osnove razgranata, naraste do 60 cm visine. 

Stranica 1 od 11