Šumski srčanik

Šumski srčanik Gentiana asclepiadea

Šumski srčanik, asklepijeva sirištara ili šumska sirištara (Gentiana asclepiadea L.) je višegodišnja zeljasta biljka iz porodice sirištara (Gentianaceae). 

Stranica 1 od 11