Strelica

Strelica Sagittaria sagittifolia

Strelica (Sagittaria sagittifolia L.) je vodena trajnica iz porodice žabočuna (Alismataceae). Stabljika je jednostavna ili rjeđe slabo razgranata, naraste do 100 cm visine.

Stranica 1 od 11