Senecio

Listovi krunice

Krunica Senecio rowleyanus

Cvjetovi jakobovog staračca

Jakobov staračac Senecio jacobaea

Obični staračac

Obični staračac Senecio vulgaris

Stranica 1 od 11