Sambucus

Cvjetovi abdovine

Abdovina Sambucus ebulus

Bazga u cvatu

Crna bazga Sambucus nigra

Stranica 1 od 11