Pjegavac

Šahovnica Melanargia galathea

Šahovnica ili pjegavac (Melanargia galathea L.) je dnevni leptir iz porodice šarenaca (Nymphalidae). Krila su bijela ili žućkastobijela, prekrivena tamnosmeđim do crnim mrljama poput šahovske ploče.

Stranica 1 od 11