Pisum

Grašak Pisum sativum

Grašak (Pisum sativum L.) je jednogodišnja biljka iz porodice mahunarki (Fabaceae). Stabljika je tanka, uspravna ili povijena, razgranata i visoka do 150 cm.

Stranica 1 od 11