pirika

Pirika Elymus repens

Pirika (Elymus repens (L.) Gould) je višegodišnja biljka iz porodice trava (Poaceae). Vlati su uspravne i čvrste, naraste do 150 cm visine.

Stranica 1 od 11