Phalangium

Obični kosac Phalangium opilio

Obični kosac (Phalangium opilio L.) je vrsta lažipauka iz porodice kosaca (Phalangiidae). Tijelo mužjaka je jajasto, dugo 4-7 mm, na gornjoj strani tamnosmeđe, trbušna strana je bijela, ženka je mrvu veća i malo svjetlija. 

Stranica 1 od 11