Pepino

Pepino Solanum muricatum

Pepino (Solanum muricatum Ait.) je južnoamerička biljka iz porodice pomoćnica u čiju skupinu također pripadaju rajčice, krumpira i patlidžan. 

Stranica 1 od 11