Oštrolisna šparoga

Oštrolisna šparoga Asparagus acutifolius

Oštrolisna šparoga (Asparagus acutifolius L.) je trajna vazdazelena biljka iz porodice šparoga (Asparagaceae). Stabljika je polegnuta ili uzdižuća, jako razgranata, bridasta, uzdužno fino izbrazdana, glatka ili bradavičava, u donjem dijelu čestu drvenasta, visoka do 100 cm.

Stranica 1 od 11