Obični protivak

Obični protivak Lysimachia vulgaris

Obični protivak (Lysimachia vulgaris L.) je višegodišnja biljka iz porodice jaglaca (Primulaceae). Stabljika je uspravna, razgranata, bridasta, dlakava pri vrhu.

Stranica 1 od 11