Obični likovac

Obični likovac Daphne mezereum

Obični likovac (Daphne mezereum L.) je listopadni grmić iz porodice likovaca (Thymelaeaceae). Uspravnog je rasta, tvori šibaste, slabo razgranate grane visoke do 150 cm.

Stranica 1 od 11