Muscidae

Muha Musca domestica

Kućna muha (Musca domestica L.) je najraširenija vrsta od svih muha smještena u red dvokrilca (Diptera). Može ih se naći po cijelom svijetu, svugdje gdje ima ljudi.

Stranica 1 od 11