Moraceae

Puzajući fikus Ficus pumila

Puzajući fikus (Ficus pumila L.) je zimzelena trajna biljka iz porodice dudova (Moraceae). Stabljika je puzajućeg rasta, naraste do 4 metara dužine.

Plod dudovca

Dudovac Broussonetia papyrifera

Smokve

Smokva Ficus carica

Plod maklure

Maklura Maclura pomifera

Plodovi bijelog duda

Dud Morus

Fikus gumijevac

Fikus gumijevac Ficus elastica

Stranica 1 od 11