Modrooki okaš

Modrooki okaš Minois dryas

Modrooki okaš (Minois dryas Scop.) je dnevni leptir iz porodice šarenaca (Nymphalidae). Krila su tamnosmeđa i jednobojna, na prednjim krilima nalaze se po dvije crne mrlje svjetlijeg ruba i plavog središta.

Stranica 1 od 11