milogled

Milogled Sanicula europaea

Milogled (Sanicula europaea L.) je višegodišnja zeljasta biljka iz porodice štitarki (Apiaceae). Stabljika je gola i uspravna, naraste do 60 cm visine.

Stranica 1 od 11