Mahovinasta merinka

Mahovinasta merinka Moehringia muscosa

Mahovinasta merinka (Moehringia muscosa L.) je trajna zeljasta biljka iz porodice karanfila (Caryophyllaceae). Stabljike su brojne, tanke, gole, u donjem dijelu polegnute, u gornjem jako razgranate, visoka 5-20 cm.

Stranica 1 od 11