lisičina

Lisičina Echium vulgare

Obična lisičina (Echium vulgare L.) je dvogodišnja ili višegodišnja zeljasta biljka iz porodice oštrolista (Boraginaceae).

Stranica 1 od 11