Leonurus

Pustenasta srčenica Leonurus marrubiastrum

Pustenasta srčenica (Leonurus marrubiastrum L.) je zeljasta trajna biljka iz porodice usnača (Lamiaceae). Stabljika je uspravna, jednostavna ili slabo razgranata, uglavnom pri osnovi, uglata, prekrivena dlačicama, visoka do 100 cm.

Prava srčenica

Srčenica Leonurus cardiaca

Stranica 1 od 11