kim

Kim Carum carvi

Kim (Carum carvi L.) je dvogodišnja zeljasta biljka iz porodice štitarki (Apiaceae). Stabljika je uspravna, isprugana i duboko izbrazdana, u gornjem dijelu razgranata, naraste oko 60 cm visine.

Stranica 1 od 11