Jasminum

Jasmin Jasminum officinale

Jasmin (Jasminum officinale L.) je listopadna biljka penjačica iz porodica maslinovka (Oleaceae). Stabljika je duga, tanka i povijena, može doseći 5 metara dužine.

Stranica 1 od 11