Hieracium

Mala runjika Hieracium pilosel

Mala runjika (Hieracium pilosella L.) je trajna zeljasta biljka iz porodice glavočika (Asteraceae). Stabljika je jednostavna, uspravna, žljezdasto dlakava, bezlisna, visoka 5-30 cm.

Vlasnata runjika

Vlasnata runjika Hieracium villosum

Stranica 1 od 11