Gregor Mendel

Gregor Mendel 1822 - 1884

Gregor Mendel bio je austrijski znanstvenik koji danas slovi kao otac moderne genetike. Eksperimentima koje je proveo na grahu postavio je temelje nasljedstva.

Stranica 1 od 11