Gorka režuha

Gorka režuha Cardamine amara

Gorka režuha (Cardamine amara L.) je trajna zeljasta biljka iz porodice kupusnjača (Brassicaceae). Stabljika je visoka oko 50 cm, uglasta i većinom nerazgranata.

Stranica 1 od 11