Geum

Cvjetovi potočnog blaženka

Potočni blaženak Geum rivale

Cvijet pravog blaženka

Pravi blaženak Geum urbanum

Stranica 1 od 11