Ganodermataceae

Hrastova sjajnica Ganoderma lucidum

Hrastova sjajnica ili reishi (Ganoderma lucidum (Curtis) P.Karst.) raste na stablima bilo kao parazit na živom deblu kojeg uništava ili kao saprofit na neživom deblu kojega razgrađuje.

Stranica 1 od 11